Sosyal Medya

osmanlitababeti.com Yazıları

Osmanlı Tıbbı

Osmanlı tıp tarihi üç dönemde incelenmektedir.Osmanlılar ilk hastaneyi 1399'da Yıldırım Beyazıd zamanında Bursa'da yapmışlardır.

Osmanlı Hekimlerinin Sağlıklı Yaşam Şifreleri

Ninelerimizin şifalı bitki kültürü aslında Osmanlı hekimlerinin öğretilerinden geliyor. 150 yıllık süreçte kaybolmaya başlayan bu yaşam birikimi şimdi modern tıpla bütünleşerek geri geliyor.

Osmanlı Dönemi Hekimleri ve Darüşşifalar

Osmanlı döneminde yaşamış hekimlerden birisi Hacı Paşa dır. Aslen Konyalıdır. Dini ilimler tahsili için gittiği Kahire’de tutulduğu bir hastalık üzerine tıp ilmine ilgi duymuş ve bu alanda kendini yetiştirmiştir.

Mizacına Göre Beslen

Osmanlı hekimleri, hastalıkları tedavi ederken önce kişinin mizacını belirlerdi. Eski tıbba göre insanlar genellikle demevi, safravi, sevdavi veya balgami mizaçlı olarak ayrılıyordu.

Selçuklu Dönemi Türk Tıp Tarihi

Selçuklular savaşlarda harap olmuş hastaneleri tamir ettirmişler, ordu için seferlerde deve ile taşınan seyyar hastaneler kurmuşlardır.

Darüşşifalar

Darüşşifaların tedavi edici hekimlik hizmetlerinin yanı sıra tıp eğitimi veren kurumlar da oldukları söylenir. 

Hacı Paşa

Hacı Paşa Tahminen 740/1339-40 yıllarında Konya’da doğdu. asıl adı Celaleddin Hızır’dır. Hacı Paşa ünvanıyla anıldı.

Hekim Altuncuzade

Fatih Sultan Mehmed Han devri hekimlerinden. İsmi, Şeyh Salih’tir. Doğum ve vefat tarihleri belli değildir. 

Sabuncuoğlu Şerefeddin

Fatih Sultan Mehmed döneminin en ünlü hekim ve cerrahlarından olan Sabuncuoğlu Şerefeddin 1386 yılında Amasya’da doğmuştur. 

Hekimbaşı Emir Çelebi

Seyyid Emîr Mehmed Çelebi (ö. 1048/1638) Osmanlı tıp bilgini, hekimbaşı. Bir Anadolu çocuğu olan Emîr Çelebi ilk tahsilini Edirne’de yaptı.

Bursalı Ömer Şifai

Osmanlı hekimidir. Aslen Sinoplu fakih ve mutasavvıf bir ailenin çocuğu olan Ömer Şifâî’nin küçük yaşta kaybettiği babası İstanbullu Şeyh Hasan Efendi diye tanınmaktadır.

İstanbul Sultan I.Ahmet Darüşşifası(1621)

Sultan Ahmet'in H.1022 / M.1612 yılında, darüşşifa yapımına henüz başlanmadan önce hazırlattığı Sultan Ahmet Vakfiyesi'nde yapıdan çok, görev alacak hekimlerin özellikleriyle ilgili bir bölüm bulunmaktadır:

Edirne Cüzzamhanesi

Sultan II. Murat’ın Edirne’de yaptırdığı leprozeri (cüzzamhane), Türklerin Avrupa’ya geçtikten sonra, bu coğrafyada kurdukları ilk sağlık kurumu olarak tarihe geçmiştir.

Fatih Darüşşifası (1470)

Fatih Sultan Mehmed tarafından mimar Atik Sinan`a yaptırılan Fatih külliyesi yani Darüşşifası 1463-1470 yılları arasında inşa edilmiştir.

Karaca Ahmet Cüzzamhanesi

1514'te Yavuz Sultan Selim tarafından cüzzam hastalarının tedâvîsi amacıyla yaptırılmıştır. 1810'da II. Mahmut, 1843'te de Abdülmecit tarafından onarılmıştır.

Haseki Darüşşifası

Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerinde 1550 tarihinde inşa edilmiştir.

Süleymaniye Darüşşifası(1557)

Süleymaniye Darüşşifası Süleymaniye Külliyesi’nin batı ucundadır. Eğimli bir araziye oturması nedeniyle Vefa Caddesi’ne bakan cephesi iki katlıdır.

İstanbul, Atik Valide Bimarhanesi

Dârüşşifa binası 1865’te İstanbul'da görülen şiddetli kolera salgınında koleraya yakalananlara hizmet verdi.Bir süre sonra da askeri hastane olarak kullanılmaya başlandı.