Sosyal Medya

Osmanlı Döneminde Tıp

Osmanlı Tıbbı

Osmanlı tıp tarihi üç dönemde incelenmektedir.Osmanlılar ilk hastaneyi 1399'da Yıldırım Beyazıd zamanında Bursa'da yapmışlardır.

Osmanlı Hekimlerinin Sağlıklı Yaşam Şifreleri

Ninelerimizin şifalı bitki kültürü aslında Osmanlı hekimlerinin öğretilerinden geliyor. 150 yıllık süreçte kaybolmaya başlayan bu yaşam birikimi şimdi modern tıpla bütünleşerek geri geliyor.

Osmanlı Dönemi Hekimleri ve Darüşşifalar

Osmanlı döneminde yaşamış hekimlerden birisi Hacı Paşa dır. Aslen Konyalıdır. Dini ilimler tahsili için gittiği Kahire’de tutulduğu bir hastalık üzerine tıp ilmine ilgi duymuş ve bu alanda kendini yetiştirmiştir.

Mizacına Göre Beslen

Osmanlı hekimleri, hastalıkları tedavi ederken önce kişinin mizacını belirlerdi. Eski tıbba göre insanlar genellikle demevi, safravi, sevdavi veya balgami mizaçlı olarak ayrılıyordu.

Selçuklu Dönemi Türk Tıp Tarihi

Selçuklular savaşlarda harap olmuş hastaneleri tamir ettirmişler, ordu için seferlerde deve ile taşınan seyyar hastaneler kurmuşlardır.

Darüşşifalar

Darüşşifaların tedavi edici hekimlik hizmetlerinin yanı sıra tıp eğitimi veren kurumlar da oldukları söylenir.